Notice and Take Down procedure uitleg
INauto heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niets op haar Website, https://inauto.nl/, in strijd is met de huidige wetgeving. Mocht je stuiten op inhoud op de Website die volgens jou in strijd is met de wettelijke voorschriften of een inbreuk vormt op rechten die je bezit, dan word je verzocht dit kenbaar te maken aan ons via hieronder vermelde procedure. Hieronder staan diverse handelingen en informatievoorzieningen welke nodig zijn om na te kunnen gaan op welk materiaal de klacht betrekking heeft. Normaal gesproken zullen wij binnen 14 kalenderdagen op de melding reageren.

Procedure
Na ontvangst van de klacht volgen wij de volgende procedure:

-Wij sturen je een ontvangstbevestiging;

-Wij zullen de gegrondheid van je klacht een voorlopige beoordeling geven. Indien de klacht plausibel is, zal het materiaal – in afwachting van verificatie van de klacht – worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of onterecht is, zullen wij je van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;

-Indien nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot de klacht;

-Wij onderzoeken de klacht volledig en laten je weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen of zullen nemen;

-Indien het onderzoek aantoont dat de klacht gegrond is, zullen wij het materiaal definitief van de Website verwijderen, tenzij je ons toestemming geeft om het te handhaven.

Zorg er ten alle tijden voor dat voldoende informatie aangeleverd wordt. Dit om de klacht in zijn volledigheid en in een keer te kunnen beoordelen. Denk hierbij aan volledige contactgegevens, URL’s, de aard van de klacht en alle andere mogelijke bewijslast.
Stuur deze gegevens naar info@inauto.nl of via ons contactformulier.
Bent u van mening dat uw klacht een spoedgeval betreft geef dit dan met voldoende en duidelijke motivatie aan. We zullen dan binnen 48 uur met uitsluitsel bij u terugkomen of een motivatie waarin wij aangeven het geen spoed te vinden.

Download Notice and Take Down procedure